คำที่ใช้ในการค้นหา
(ชื่อหน่วยงาน, ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน=ชื่อหรือนามสกุล(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง))
ค้นหาข้อมูล
คำที่ต้องการค้นหา
จำนวน 526 รายการ     
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ตำแหน่ง
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร(FAX)
สังกัด
ประเภทส่วนราชการ
424 อบต.ระวะ
นายเสนอ ไพจิตรจินดา
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7445-4358
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
425 อบต.สะกอม
นายเสรี เจะหวังหมะ
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7437-8507
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
426 อบต. สะกอม
นายกรีฑา ยกรัตน์
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. เทพา จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7437-8275
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
427 อบต.ขุนตัดหวาย
นายอิสเรน หมัดบู
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7437-3380
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
428 อบต.บ้านใหม่
นายชิต สังขไพฑูรย์
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7431-8470
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
429 อบต. วังใหญ่
นายสมพงษ์ ทองใบเพ็ชร
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. เทพา จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7431-8142
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
430 อบต.วัดสน
นายยิ่ง ยืนนาน
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7439-9496
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
431 อบต.แค
นายมูหำหมัด โต๊ะอิ
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7431-8073
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
432 อบต. ปากบาง
นายยาหมิง หวันหวัง
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. เทพา จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7431-8426
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
433 อบต.ตะเครียะ
นายชาญณรงค์ แกล้วทนง
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7458-8564
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
434 อบต.คู
นายยะเบด หนิเหม
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7449-9059
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
435 อบต. เกาะสะบ้า
นายสุทิน ปาโต
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. เทพา จ.สงขลา
โทรศัพท์
08-7437-4111
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
436 อบต.ปากแตระ
นายเชิดศักดิ์ สถานติ้น
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7445-4567
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
437 อบต.ท่าหมอไทร
นายร่อฝีดีน ชั่งหมาน
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7426-8527
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
438 อบต. ท่าม่วง
นายอดุลย์ คาน
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. เทพา จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7447-8032
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o